Wat is Wicca en Wicca Magie?

Wat is Wicca en Wicca Magie?

De terminologie Wicca betekend ‘wijs’ in het Angelsaksisch en verwijst naar mensen die met de natuur werken en hekserij praktiseren. In de oude context wijst het dus niet perse naar een religie.

Wicca de moderne neo-paganistische religie

Wicca is een moderne heidense hekserijreligie. Het werd in de eerste helft van de 20e eeuw in Engeland ontwikkeld en in 1954 aan het publiek voorgesteld door een gepensioneerde Britse ambtenaar genaamd Gerald Gardner.

De religie is gecentreerd rond de aanbidding van een godin en god, evenals de verering van voorouders en de natuur. Wiccans geloven in de aanbidding van een godin en god als gelijke en complementaire kosmische krachten en ze zien goddelijkheid in de natuurlijke wereld. Ze vieren de cycli van de maan, de seizoenen van het jaar en de cycli van leven en dood.

Wiccans geloven dat alles met elkaar verbonden is en dat alle levende wezens een spiritueel aspect hebben.

Veel Wiccans geloven ook in het concept van karma, of de wet van oorzaak en gevolg. Ze geloven dat elke actie een reactie heeft en dat wat men de wereld instuurt uiteindelijk bij hen terug zal komen. Dit geloof wordt weerspiegeld in de Wiccan Rede, waarin staat: “Als het niemand kwaad doet, doe dan wat je wilt.” Dit betekent dat Wiccans in principe alleen spreuken en rituelen uitvoeren die niemand schaden, ook zichzelf niet.

Wicca-magie, ook wel hekserij genoemd, is het gebruik van spreuken, rituelen en andere technieken om de gewenste veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Wiccans geloven dat het universum vol energie zit die kan worden aangewend en gestuurd door het gebruik van magie. Wiccans gebruiken een verscheidenheid aan gereedschappen zoals kaarsen, kristallen en kruiden om te helpen bij hun spreuken en rituelen. Ze gebruiken ook symbolen en overeenkomsten, zoals de elementen, de dagen van de week en de fasen van de maan, om de kracht van hun magie te versterken.

Wicca-magie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals genezing, bescherming, liefde en welvaart. Wiccans worden echter aangemoedigd om magie op verantwoorde wijze te gebruiken en met dien verstande dat het niet mag worden gebruikt om anderen te controleren of te manipuleren.

Wicca is een vreedzame, op de natuur gebaseerde religie die de nadruk legt op persoonlijke verantwoordelijkheid en het gebruik van magie voor het algemeen belang. Wiccans geloven in leven in harmonie met de natuurlijke wereld en anderen met vriendelijkheid en respect behandelen. Ze zien zichzelf als verzorgers van de aarde en streven ernaar om te leven op een manier die duurzaam is en in balans met de natuurlijke wereld.

De moderne neopaganistische Wicca religie is van origine een Engelse religie en bestaat hedendaags uit meerdere stromingen de bekendste is natuurlijk dat van Gardner. Hiernaast bestaat er ook de Alexandrijnse stroming, en de Seax-Wica stroming van Buckland en anderen.

Over het algemeen is Wicca een moderne heidense religie die de nadruk legt op de aanbidding van een godin en god, de verering van voorouders en de natuur, en de praktijk van hekserij of magie. Het moedigt persoonlijke verantwoordelijkheid, respect voor anderen en de natuurlijke wereld aan, en het streven naar harmonie en evenwicht in alle aspecten van het leven.

Terug naar de Wicca Inleiding.