Categorieën
Blog

De krachtkegel – cone of power

De krachtkegel

‘cone of power’
De krachtkegel is een rituele techniek die wordt gebruikt in de praktijk van Wicca, ontwikkeld door Gerald Gardner, een Britse occultist, die wordt beschouwd als de vader van de moderne Wicca. De kegel van macht is een vorm van sympathieke magie, waarin een groep mensen samenkomt om hun energie en intentie op een specifiek doel te richten.
In het Cone of Power-ritueel verzamelt een groep mensen zich in een cirkel en begint energie op te wekken door een combinatie van zingen, dansen en andere vormen van beweging. De energie wordt dan naar een centraal punt geleid, meestal vertegenwoordigd door een symbolisch object of een persoon die genezing nodig heeft. Naarmate de energie wordt verhoogd, wordt deze gevisualiseerd als een kegelvorm, met de punt van de kegel gericht op het doel van het ritueel.
Het machtskegelritueel wordt meestal gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals genezing, bescherming, liefde en welvaart. Het wordt ook gebruikt om verandering in de fysieke wereld teweeg te brengen, zoals het beïnvloeden van het weer of het bewerkstelligen van een bepaalde uitkomst in een rechtszaak.
Gardner maakte de kegel van macht populair binnen de Wicca-gemeenschap, en het blijft een hoofdbestanddeel van veel Wicca-tradities. De techniek is echter niet uniek voor Wicca en is te vinden in vele andere vormen van magische beoefening.
Het is vermeldenswaard dat het ritueel van de kegel van macht gevaarlijk kan zijn als het niet correct wordt uitgevoerd en kan leiden tot fysieke en mentale uitputting. Veel moderne Wiccans gebruiken dit ritueel niet of hebben het aangepast om de mogelijke risico’s te vermijden.
Er zijn beweringen dat een groep Britse occultisten, geleid door Gerald Gardner, het machtskegelritueel gebruikte om te proberen de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog te beïnvloeden en Adolf schade toe te brengen. Hitier. Er is echter geen betrouwbaar historisch bewijs om deze beweringen te ondersteunen en het wordt beschouwd als een stedelijke legende.
Volgens de legende kwam de groep occultisten, bekend als de “Bristol Working”, regelmatig bijeen om het machtskegelritueel uit te voeren in een poging de uitkomst van de oorlog te beïnvloeden en Hitler schade toe te brengen. Er wordt gezegd dat ze hun energie en intentie hebben gefocust om Hitler te laten lijden aan een verscheidenheid aan kwalen, zoals hoofdpijn en nachtmerries, om hem te verzwakken en zijn vermogen om de Duitse oorlogsinspanning te leiden te ondermijnen.
Het is vermeldenswaard dat hoewel Gardner interesse had in ceremoniële magie, er geen geloofwaardig bewijs is dat hij of andere occultisten het machtskegelritueel of enige andere vorm van magie gebruikten om de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog te beïnvloeden of om Hitler schade toe te brengen. . Het gebruik van magie om politieke gebeurtenissen te beïnvloeden wordt niet ondersteund door geloofwaardige historische of wetenschappelijke bronnen.
Het is ook het vermelden waard dat binnen de Wicca het gebruik van magie om iemand te schaden of te doden als moreel en ethisch verkeerd wordt gezien, en dat de meeste beoefenaars van magie en hekserij zich niet met dergelijke activiteiten zullen bezighouden.
Wil je meer hierover weten of discussiëren? Ga dan naar onze facebook groep